חלוקת ירושלים לתפיסת ברק

יום שישי, 14 במרץ 2014 כך הסכימה ישראל לראשונה לחלוקת ירושלים התגובה הישראלית המלאה למתווה ההסכם שקלינטון…