הפנים האחרות של קו העוני

"אחד מכל שלושה ילדים בישראל חי בעוני", רעמו הכותרות בשבוע שעבר, עת הוצג דו"ח העוני של הביטוח…